پزشکان طرف قرارداد اعضای تیم زینوم شهرهای فعالیت زینوم سابقه کار تیم زینوم
بیش از 130 پزشک
82 نفر
همه شهرهای بالای 100 هزار نفر
از سال 1388

مزایای همکاری با زینوم

  • تبلیغات و معرفی شما هیچ هزینه ای ندارد
  • برای تبلیغات، از قبل هزینه ای پرداخت نمیکنید. به این معنی که اول کل هزینه را دریافت می کنید و سپس هزینه تبلیغات را پرداخت میکنید.
  • براحتی دسترسی به بازار گسترده و مشتریان بسیار زیادی را برای خدمات شما فراهم میکنیم.
  • به برندینگ شما کمک زیادی میکند.
  • زینوم میتواند به عنوان مرجعی برای معرفی شما به مشتریان و جذب افراد جدید باشد.
خانم جعفری پذیرش تبلیغات, واحد تبلیغات, همکاری با زینوم 09027610748