زینوم: برندینگ پزشکان و مراکز سلامت

پزشکان طرف قرارداد اعضای تیم تبلیغات زینوم شهرهای فعالیت زینوم سابقه کار تیم زینوم
بیش از 130 پزشک
82 نفر
همه شهرهای بالای 100 هزار نفر
از سال 1388