زینوم: برندینگ پزشکان و مراکز سلامت

پزشکان طرف قرارداد اعضای تیم تبلیغات زینوم شهرهای فعالیت زینوم سابقه کار تیم زینوم
بیش از 130 پزشک
82 نفر
همه شهرهای بالای 100 هزار نفر
از سال 1388
  • تنها مرکز تخصصی تبلیغات و برندینگ سلامت
  • امکان درج تبلیغات شما در بیش از 50 سایت تخصصی سلامت
  • کمتر از یک دهم هزینه هر کلیک در تبلیغات گوگل را بپردازید