تغذیه و ورزش مناسب برای بعد از پرتو درمانی

تغذیه و ورزش بعد از پرتودرمانی

راهنمای تغذیه و ورزش برای بعد از پرتو درمانی تغذیه و ورزش بعد از پرتودرمانی بسیار برای بیمار اهمیت دارد. پرتودرمانی عوارض جانبی متعددی از جمله عدم دریافت کالری مورد نیاز و پروتئین دارد. عوارض های پرتودرمانی می تواند اشتها، خشک شدن دهان، اسهال، تهوع، استفراغ و … باشد. افراد تحت درمان سرطان که از […]

تغذیه و ورزش بعد از پرتودرمانی بیشتر بخوانید »