راهکارهای کاربردی برای رونق کسب و کار

استراتژی کسب و کار زمان بحران

استراتژی کسب و کار زمان بحران   ویروس کرونا در حال حاضر تمام دنیا را درگیر خود کرده است، برای پیشگیری از شیوع این بیماری فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه خانگی و دورکاری اجرا شد. باید به زندگی با شرایط کرونا عادت کنیم، چون معلوم نیست چه زمانی واکسن کشف می شود و زندگی ذوباره به حالت […]

استراتژی کسب و کار زمان بحران بیشتر بخوانید »